insert_pixel_code_here
0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com
Học lập trình Đà Nẵng
23 Th10 2018

Tuyển lập trình viên lương cao

Công ty IOt Link Việt Nam tại Đà Nẵng cần tuyển các vị trí sau :
+ Tuyển 1 dev API(application programming interface) dotnet core và 2 intern osm(open street map).
Yêu cầu:1. Thật thà, trung thực, kiên trì, tính kỷ luật tốt Hiểu về lập trình hướng đối tượng OOP.
Hiểu biết về cấu trúc dữ liệu giải thuật và các thuật toán cơ bản(sắp xếp, đệ quy, quay lui) và độ phức tạp
Có kinh nghiệm về lập trình. Ưu tiên đã từng làm việc với các ngôn ngữ sau C#(dotnet core) hoặc Java 
Có kinh nghiệm về database và chuẩn hóa dữ liệu, có thể làm việc SQL(Postgresql hoặc MySQL hoặc Oracle hoặc Microsoft SQL Server hoặc DB2) và NoSQL(Mongodb), hiểu về Stored-Procedure & Trigger trong SQL
Có kinh nghiệm về API và hiểu mô hình MVC.
Ưu tiên có kinh nghiệm hadoop8.
Có khả năng research nhanh9.
Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh

+Tuyển 1 dev nodejs và 1-2 intern nodejs
Yêu cầu:1. Thật thà, trung thực, kiên trì, tính kỷ luật tốt. Hiểu về lập trình hướng đối tượng OOP.
Hiểu biết về cấu trúc dữ liệu giải thuật và các thuật toán cơ bản(sắp xếp, đệ quy, quay lui) và độ phức tạp.
Có kinh nghiệm về lập trình frontend nodejs reactjs..
Hiểu biết về mô hình MVC.
Có khả năng research nhanh.
Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh

+ Tuyển 1 dev ruby on rails và 2 intern ruby on rails
Yêu cầu:1. Thật thà, trung thực, kiên trì, tính kỷ luật tốt2.
Hiểu về lập trình hướng đối tượng OOP
Hiểu biết về cấu trúc dữ liệu giải thuật và các thuật toán cơ bản(sắp xếp, đệ quy, quay lui) và độ phức tạp
Có kinh nghiệm về lập trình ruby on rails.
Hiểu biết về mô hình MVC6.
Có khả năng research nhanh7. Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh.

Đối với net :
 Mô tả công việc:
• Làm việc trong dự án phát triển hệ thống bản đồ số hóa 3D Xinkciti.
• Xây dựng các ứng dụng và framework để xây dựng ứng dụng trên nền tảng bản đồ 3D Xinkciti.
• Tham gia xây dựng các ứng dụng thực tiễn để phát triển thành phố thông minh.
• Chi tiết công việc cụ thể của từng vị trí sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
 Yêu cầu kỹ năng:
• Nắm vững lập trình hướng đối tượng.
• Kỹ năng lập trình và tư duy thuật toán tốt.
• Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic.
• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, đọc hiểu tài liệu tiếng anh, nghiên cứu nghệ mới.
• Đối với lập trình viên .NET
 Sử dụng tốt các ngôn ngữ lập trình .NET trên nền tảng Winform hoặc Webform.
 Có kiến thức về web responsive, thành thạo Javascript, HTML5, CSS
 Có kiến thức hoặc kinh nghiệm làm việc với mô hình ứng dụng MVC, WebAPI, WCF
 Sử dụng tốt hệ quản trị CSDL: MS SQL Server, MongoDB
 Ưu tiên các ứng viên biết các ngôn ngữ C/C++
Mọi chi tiết xin vui lòng gửi về địa chỉ : recruitment@iotlink.com.vn