insert_pixel_code_here
0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com
4 Th7 2019

Lập trình cơ bản – nâng cao

Khóa học “Lập trình PHP- cơ bản “ là một khóa học trang bị kiến thức toàn diện với đầy đủ kỹ năngkiến thức về các framework phổ biến nhất, để giúp học viên có thể làm việc như một Lập trình viên PHP hoặc một Front End Developer chuyên nghiệp tại các công ty phần mềm hiện nay.

Đây là khóa học 65 tiết trong 2 tháng, theo bản quyền riêng của Học viện CNTT MicrosoftSDC, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắt khe nhất từ dự án. Học viên tốt nghiệp khóa học này có cơ hội làm việc tại các công ty phần mềm lớn tại Việt Nam trong mảng lập trình PHP, Front End, Lavarel hoặc Codeigniter.

Những giá trị mang lại sau khóa học

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA PHP CƠ BẢN
  1  Thành thạo HTML5, CSS3, Javascripts để làm việc như 1 Front End Developer tại phần A.
  2  Thành thạo ngôn ngữ PHP từ cơ bản đến nâng cao với nhiều kỹ thuật khó tại phần B.
 • Sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Điện Tử Viễn Thông, Cơ điện tử, Kinh tế thống kê, Điện… đã có kiến thức cơ bản về Lập trình phần mềm.
 • Lập trình viên chuyên nghiệp muốn nắm thêm hoặc chuyển sang PHP – Lavarel – CodeIgniter.
 • Sinh viên các ngành khác (muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực phần mềm).
 • Nếu bạn chưa biết lập trình, MSITA mời bạn tham gia 1 khóa học Lập trình hướng đối tượng C++ cơ bản & nâng cao trong 02 tháng nhằm đảm bảo chất lượng học tập.

Thời lượng, học phí và ưu đãi

Học phí cơ bản : 2.500.000Đ

Ưu đãi nhóm : 2.200.000 Đ

Giảng viên và trợ giảng

 • Chương trình tập hợp đầy đủ Giảng viên, là các Giám đốc Doanh nghiệp, Giám đốc Marketing… những người trực tiếp quản trị, điều hành các dự án Digital Marketing, hướng dẫn tận tình.

Hình thức đăng kí

(Học phí đã bao gồm: tài liệu, giáo trình (file mềm), tài nguyên, tea-break & lệ phí thi cuối khoá nhằm đạt được Chứng chỉ của MSITA).

Liên hệ phụ trách khóa facebook Hà Phương để được biết thêm chi tiết

Phone: 097.133.7792 

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC 

 PHẦN A. FRONT END – Học phí 2.500.000 Đ
 A.1. HTML: 10 bài học chuyên sâu về HTML với các nội dung:

 • HTML là gì – Cấu trúc của một file HTML; Tạo file HTML; HTML Elements và Attributes;
 • Các thẻ HTML định dạng văn bản; Các thẻ HTML đinh dạng Heading và List;
 • Các thẻ HTML đinh dạng Table; Dùng thẻ a trong HTML để tạo Links;
 • Dùng thẻ img trong HTML để tạo hình ảnh; Sử dụng CSS tùy chỉnh giao diện.HTML; v.v….
 A.2. CSS: 12 bài học chuyên sâu về CSS: 

 • Giới thiệu về CSS; Cú pháp trong CSS; Các giá trị màu và đơn vị đo lường trong CSS;
 • Class và ID trong CSS; Định dạng nền trong CSS; Định dạng văn bản trong CSS;
 • Chia bố cục trang Web với thẻ Div và CSS; Thuộc tính Padding và Margin trong CSS;
 • Position Relative và Absolute trong CSS; Xây dựng menu đa cấp bằng CSS; Sử dụng Position: Fixed trong CSS;
 • Thuộc tính Z-Index trong CSS; After và Before trong CSS; Kỹ thuật Clearfix trong CSS….
 A.3.JAVASCRIPT: 16 bài học chuyên sâu về ngôn ngữ Javascript (theo chương trình từ W3School):  

 • Giới thiệu về Javascript; Biến trong Javascript; Kiểu dữ liệu trong Javascript;
 • Hàm thông dụng trong Javascript; Toán tử trong Javascript; Các câu lệnh điều kiện trong Javascript;
 • Vòng lặp & Hàm trong Javascript; Mảng trong Javascript; Object trong Javascript; DOM trong Javascript;
 • Thuộc tính trong Javascript; Phương thức thường gặp trong DOM; Biến toàn cục và biến cục bộ;
 • Sự kiện trong Javascript; DOM CSS trong Javascript; Đối tượng Date trong Javascript;
 • Đối tượng Chuỗi trong Javascript; Hàm xử lý Chuỗi trong Javascript v.v…

hoc php da nang

 PHẦN B. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP 
 B.1. PHP CƠ BẢNbao gồm 15 bài học về Lập trình PHP cơ bản với MySQL, Apache:

 • Strings & String Functions; Basic Arithmetic;
 • Conditions & Loops; Arrays & Array Functions;
 • CProcessing Form Submissions; Beginning Security, Validation, & Escaping;
 • Cookies, Sessions, & Includes; User Defined Functions;
 •  Variable Scope; Beginning Object-Oriented Programming (OOP)…
 B.2. PHP NÂNG CAO12 bài học chuyên sâu PHP nâng cao với MySQL, Apache: 

 • Functions, Date & Time, Debugging & Logging;
 • Strings, REGEX, Runtime Error Handling, & File Resource;
 • Database Access, Design Patterns, Mail Function, PEAR & cURL;
 • Web Services, Sessions; Introspection & Reflection;
 • Các kỹ thuật SEO tối ưu website; Onpage; Offpage;
 • Các kỹ thuật đảm bảo Security trong PHP ứng với các framework…