Đăng ký khóa học

Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng

41 Lê Duẫn
131 Lương Nhữ Hộc
Môn học Lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần
TIN HỌC VĂN PHÒNG TIN HỌC VĂN PHÒNG T7CN 07-02-2023 8h00-11h00 sáng T7CN

Học phí: 1,100,000 VNĐ