Đăng ký khóa học

Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng

41 Lê Duẫn
131 Lương Nhữ Hộc
Môn học Lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần
Ứng dụng CNTT cơ bản Lớp CNTT Cơ bản 23CB29 xuất học T7-Chủ nhật 23-09-2023 14h30-16h30

Học phí: 500,000 VNĐ - Ưu đãi: 400,000 VNĐ