Đăng ký khóa học

Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng

41 Lê Duẫn
131 Lương Nhữ Hộc
Môn học Lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần
Ứng dụng CNTT cơ bản Lớp ôn thi cơ bản các buổi 2/4/5/6 18-09-2023 19h-20h

Học phí: 500,000 VNĐ - Ưu đãi: 400,000 VNĐ