Đăng ký khóa học

Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng

41 Lê Duẫn
131 Lương Nhữ Hộc
Môn học Lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần
Ôn thi cấp tốc Ôn thi tin cấp tốc 13-10-2020 18h00 - 20h00 (Liên hệ để biết thêm chi tiết)

Học phí: 300,000 VNĐ