Đăng ký khóa học

Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng

41 Lê Duẫn
131 Lương Nhữ Hộc
Môn học Lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần
Ôn thi cấp tốc cơ bản CNTT Lớp ôn thi cơ bản 23CB24 học các buổi 2,4,5,6 (giảm học phí còn 200k đăng ký trước ngày 02/01/2024) dành cho đợt thi ngày 06/01/2024 02-01-2024 20h-22h tối 3/4/5/6

Học phí: 250,000 VNĐ - Ưu đãi: 200,000 VNĐ