Đăng ký khóa học

Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng

41 Lê Duẫn
131 Lương Nhữ Hộc
Môn học Lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần
Ôn thi cấp tốc cơ bản CNTT Lớp ôn thi cơ bản 23CB23 học các buổi 2,4,5,6 (giảm học phí còn 200k đăng ký trước ngày 11/12/2023) dành cho đợt thi 16/12/2023 11-12-2023 20h-22h tối 2,4,5,6

Học phí: 250,000 VNĐ - Ưu đãi: 200,000 VNĐ