Đăng ký khóa học

Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng

41 Lê Duẫn
131 Lương Nhữ Hộc
Môn học Lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần
Lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao Lớp Java Chiều T7CN 15-11-2022 14h-17h Chiều T7CN hàng tuần

Học phí: 5,500,000 VNĐ - Ưu đãi: 5,000,000 VNĐ