Đăng ký khóa học

Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng

41 Lê Duẫn
131 Lương Nhữ Hộc
Môn học Lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần
Lập trình Python Lập trình PHP ( Thứ 7- Chủ nhật) 18-07-2021 08h00-11h00

Học phí: 6,500,000 VNĐ - Ưu đãi: 6,000,000 VNĐ