Đăng ký khóa học

Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng

41 Lê Duẫn
131 Lương Nhữ Hộc
Môn học Lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần
Kiểm thử phần mềm Professional Tester Lớp Tester 24TS01 05-03-2024 Thứ 3,5,7 vào lúc 18h00 - 20h00

Học phí: 4,500,000 VNĐ - Ưu đãi: 3,600,000 VNĐ