Đăng ký khóa học

Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Môn học Lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần
Chứng chỉ Tin học Văn phòng Quốc tế MOS Lớp Sáng T7-CN MOS 19-09-2020 8h00 - 11h00

Học phí: 3,000,000 VNĐ - Ưu đãi: 2,700,000 VNĐ