Đăng ký khóa học

Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng

41 Lê Duẫn
131 Lương Nhữ Hộc
Môn học Lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần
LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, NÂNG CAO LỊCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN,NÂNG CAO ĐỢT THI NGÀY 02-03/3/2024 02-03-2024 Hạn cuối nhận hồ sơ: 26/02/2024

Học phí: 500,000 VNĐ - Ưu đãi: 300,000 VNĐ