Đăng ký khóa học

Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Môn học Lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần
Chứng chỉ Digital Marketing Lớp 2-4-6 Digital Marketing 05-10-2020 18h00 - 20h30

Học phí: 5,000,000 VNĐ - Ưu đãi: 4,500,000 VNĐ