insert_pixel_code_here
0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com
4 Th7 2019

Lập trình Java cơ bản – nâng cao

Theo khảo sát

Java là một ngôn ngữ “cross platform” nghĩa là “Viết một lần, thực thi khắp nơi” (Write One, Run Any Where). Với Java bạn có thể viết từ ứng dụng từ desktop đến web và mobile. Sự phổ biến của ngôn ngữ này đã cho nguồn lực lập trình viên Java ngày càng lớn đ/v các công ty phần mềm trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Khóa học phù hợp với mọi loại đối tượng có mong muốn nắm các vấn đề cốt lõi nhất của công nghệ Java. Thời gian học: 2  tháng. 

hoc-java-msita

Những giá trị mang lại sau khóa học

 • Chứng nhận Lập trình viên Java cơ bản- nâng cao từ Học viện CNTT Microsoft.

Các công cụ bạn sẽ thành thạo

 • IDE: Eclipse, NetBean.
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle.
 • Notepad++ hoặc Sublime text.
 • Postman: test & share API.
 • Quản lý source code dự án với SVN

Đối tượng phù hợp

 • Sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Điện Tử Viễn Thông.
 • Lập trình viên chuyên nghiệp muốn nắm vững công nghệ Java.

Thời lượng, học phí và ưu đãi

Học phí 2 tháng                                        2.500.000  VNĐ

Học phí ưu đãi                                          2.200.000 VNĐ

Giảng viên và trợ giảng

 • Chương trình tập hợp đầy đủ Giảng viên, là các Giám đốc Doanh nghiệp, Giám đốc Marketing… những người trực tiếp quản trị, điều hành các dự án Digital Marketing, hướng dẫn tận tình.
 • Vui lòng gửi email đến msita.danang@gmail.com để nhận Hồ sơ Giảng viên khoá này.

Hình thức đăng kí

(Học phí đã bao gồm: tài liệu, giáo trình (file mềm), tài nguyên, tea-break & lệ phí thi cuối khoá nhằm đạt được Chứng chỉ của MSITA).

Liên hệ phụ trách khóa facebook Msita Ngọc Bích để được biết thêm chi tiết.

     Phone: 0966.096.475
     Email: Msita.marketing@gmail.com

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần cơ bản – Học phí 2.500.000

Client Scripts (21 tiết )

 1. Ngôn ngữ HTML 5
 2. Thành thạo sử dụng CSS 3
 3. Lập trình với Javascript theo chuẩn W3School.

Java cơ bản và nâng cao ( 21 tiết )

 1. Cài đặt môi trường, cấu hình thiết lập PATH, JDK, JRE, JVM…
 2. Biến, Kiểu dữ liệu, Toán tử, Điều kiện vòng lặp, luồng, number, character…
 3. Lập trình OOP, lớp, đối tượng, Overloading, static, this, tính kế thừa, HAS-A
 4. Overriding, Covariant, Super, Instance Initializer Block
 5. Từ khoá final, tính đa hình, Dynamic Binding, InstanceOf, …
 6. Lớp trừu tượng, lớp Abstract, Interface, Access Modifier,
 7. Tính bao đóng, lớp Object, Wrapper, strictfp, Date & time…
 8. File, String trong Java, Exception Handling, Cấu trúc dữ liệu trong Java, Collection, …
 9. Java nâng cao: Java Generic, Serialization, Lập trình mạng, MultiThread,…
 10. Bài tập lớn cho giai đoạn 1.

msita-struts-spring-hibernate