insert_pixel_code_here
0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com
Học lập trình Đà NẴng
28 Th6 2019

Những kỹ thuật lập trình Java căn bản cần chú ý khi học

Những kỹ thuật lập trình Java căn bản cần chú ý khi học

Để bắt đầu tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Java trước hết bạn cần biết về những kỹ thuật lập trình Java căn bản để có cái nhìn tổng quan nhất. Dưới đây Devpro Việt Nam sẽ tổng hợp cho bạn về những kỹ thuật lập trình Java căn bản mà bất cứ người lập trình Java nào cũng đều cần phải học và nắm vững.

Mục tiêu của chúng tôi trong bài này là để nói với bạn rằng viết một chương trình Java dễ dàng hơn là viết một đoạn văn bản hoặc một bài luận. Trong bài này, chúng tôi giúp bạn bắt đầu lập trình trong Java và nghiên cứu nhiều chương trình thú vị khác nhau về Java.

 • Hướng dẫn cách tạo các thành phần lập trình, biên dịch và thực hiện một chương trình Java trên hệ thống của bạn.
 • Các kiểu dữ liệu tích hợp mô tả các kiểu dữ liệu dựng sẵn của Java để thao tác chuỗi, số nguyên, số thực và các boolean.
 • Conditionals và Loops giới thiệu cấu trúc Java cho dòng điều khiển, bao gồm if-else báo cáo, trong khi các vòng, và cho vòng lặp.
 • Mảng xem xét cấu trúc dữ liệu được gọi là mảng để tổ chức số lượng lớn dữ liệu.
 • Đầu vào và Đầu ra mở rộng tập hợp các trừu tượng đầu vào và đầu ra (đối số dòng lệnh và đầu ra tiêu chuẩn) để bao gồm đầu vào tiêu chuẩn, bản vẽ tiêu chuẩn và âm thanh chuẩn.
 • Trình duyệt web ngẫu nhiên trình bày một nghiên cứu điển hình mô hình hóa hành vi của một người lướt web bằng cách sử dụng một chuỗi Markov.

1. CÁC THÀNH PHẦN LẬP TRÌNH

Trong phần này, chúng tôi sẽ đưa bạn vào thế giới lập trình Java bằng cách qua ba bước cơ bản cần thiết để có được một chương trình chạy đơn giản. Như với bất kỳ ứng dụng nào, bạn cần phải chắc chắn rằng Java được cài đặt đúng trên máy tính của bạn. Bạn cũng cần một trình soạn thảo và một ứng dụng đầu cuối. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể của hệ thống cho ba hệ điều hành phổ biến tại (Mac OS X, Windows, Linux).

Bước 1: Tạo chương trình bằng cách nhập nó vào một trình soạn thảo văn bản và lưu nó vào một tệp có tên, ví dụ, MyProgram.java .

Bước 2: Biên dịch nó bằng cách gõ “javac MyProgram.java” trong cửa sổ đầu cuối.

Bước 3: Thực hiện (hoặc chạy) nó bằng cách gõ  “java MyProgram” trong cửa sổ terminal.

2. CÁC KIỂU DỮ LIỆU TÍCH HỢP

Kiểu dữ liệu là một tập hợp các giá trị và một tập hợp các hoạt động được xác định trên chúng. Ví dụ, chúng tôi đã quen thuộc với các con số và với các hoạt động được xác định trên chúng như cộng và nhân. Có tám loại dữ liệu tích hợp khác nhau trong Java, hầu hết là các loại số khác nhau. Cùng điểm qua chúng ở dưới đây:

Chúng tôi sử dụng đoạn mã sau đây để giới thiệu một số thuật ngữ:

int a, b, c;

a = 1234;

b = 99;

c = a + b;

Dòng đầu tiên là một khai báo khai báo tên của ba biến sử dụng các định danh a, b, c và kiểu của chúng là int. Ba dòng tiếp theo là câu lệnh gán mà thay đổi giá trị của các biến, sử dụng literals 1234 và 99, và các biểu hiện a + b, với kết quả cuối cùng mà c có giá trị 1333 .

 • Ký tự và chuỗi.

Một char là ký tự hoặc ký tự chữ và số, giống như ký tự bạn nhập. Chúng tôi thường không thực hiện bất kỳ thao tác nào trên các ký tự khác ngoài gán các giá trị cho các biến. Các hoạt động phổ biến nhất mà chúng tôi thực hiện trên dây được gọi là nối: cho hai chuỗi lại với nhau để tạo ra một chuỗi mới. Ví dụ, hãy xem xét đoạn chương trình Java sau đây:

Chuỗi a, b, c;

a = “Hello,”;

b = “Bob”;

c = a + b;

Câu lệnh đầu tiên khai báo ba biến là kiểu String . Ba câu lệnh tiếp theo gán giá trị cho chúng, với kết quả cuối cùng là c có giá trị “Hello, Bob” . Sử dụng nối chuỗi, Ruler.java in độ dài tương đối của các phân mục trên một người cai trị.

 • Số nguyên.

Một int là một số nguyên (toàn bộ số) giữa −2 31 và 2 31 – 1 (−2,147,483,648 đến 2,147,483,647). Chúng tôi sử dụng int thường xuyên không chỉ vì chúng xuất hiện thường xuyên trong thế giới thực, mà còn tự nhiên phát sinh khi thể hiện thuật toán. Các toán tử số học chuẩn để bổ sung, nhân và chia cho các số nguyên được xây dựng trong Java, như được minh họa trong IntOps.java và bảng sau:

 • Số dấu phẩy động.

Kiểu kép là để biểu diễn các số dấu phẩy động , ví dụ, để sử dụng trong các ứng dụng khoa học. Biểu diễn bên trong giống như ký hiệu khoa học, để chúng ta có thể tính toán với số thực trong một phạm vi rộng lớn. Chúng ta có thể chỉ định một số dấu phẩy bằng cách sử dụng một chuỗi các chữ số có dấu thập phân, ví dụ, 3.14159 cho phép tính gần sáu chữ số với hằng số toán học pi, hoặc với ký hiệu như ký hiệu khoa học, ví dụ 6.022E23 cho hằng số 6.022 của Avogadro 10 23 . Các toán tử số học chuẩn để bổ sung, nhân và chia cho các cặp đôi được xây dựng trong Java, như được minh họa trong DoubleOps.java và bảng sau:

Quadratic.java cho thấy việc sử dụng nhân đôi trong tính toán hai gốc của một phương trình bậc hai bằng cách sử dụng công thức bậc hai.

 • Booleans.

Kiểu boolean chỉ có hai giá trị: true hoặc false . Sự đơn giản rõ ràng là lừa dối — các phép toán học nằm ở nền tảng của khoa học máy tính. Các toán tử quan trọng nhất được định nghĩa cho boolean là cho và , hoặc , và không .

 • So sánh.

Các toán tử so sánh là các phép toán kiểu hỗn hợp có các toán hạng của một kiểu (ví dụ, int hoặc double ) và tạo ra kết quả của kiểu boolean . Các hoạt động này đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển các chương trình phức tạp hơn.

 • Nhập chuyển đổi.

Chúng tôi thường chuyển đổi dữ liệu từ loại này sang loại khác bằng cách sử dụng một trong các cách tiếp cận sau.

Chuyển đổi loại rõ ràng, các phương thức gọi như Math.round () , Integer.parseInt () và Double.parseDouble () .

Chuyển đổi loại tự động, đối với các kiểu số nguyên thủy, hệ thống sẽ tự động thực hiện chuyển đổi loại khi chúng tôi sử dụng giá trị có loại có phạm vi giá trị lớn hơn mong đợi.

Chuyển đổi tự động cho chuỗi, kiểu String tích hợp tuân thủ các quy tắc đặc biệt. Một trong những quy tắc đặc biệt này là bạn có thể dễ dàng chuyển đổi bất kỳ loại dữ liệu nào thành Chuỗi bằng cách sử dụng toán tử +.

3. CONDITIONALS VÀ LOOPS

Hầu hết các tính toán yêu cầu các hành động khác nhau cho các đầu vào khác nhau.

 • Câu lệnh if

Flip.java sử dụng Math.random () và một câu lệnh if-else để in kết quả của việc lật đồng xu. Bảng dưới đây tóm tắt một số tình huống điển hình mà bạn có thể cần sử dụng câu lệnh if hoặc if-else.

 • Vòng lặp while

PowersOfTwo.java nhận một đối số dòng lệnh số nguyên n và in tất cả các lũy thừa của 2 nhỏ hơn hoặc bằng n .

Đối với vòng lặp. Các vòng lặp for là một cấu trúc Java thay thế mà cho phép chúng tôi linh hoạt hơn khi viết vòng lặp.

 • Vòng lặp for

Thành ngữ phân công hợp chất. Thành ngữ i ++ là ký hiệu viết tắt của i = i + 1 Các phạm vi của một biến là một phần của chương trình có thể tham khảo để biến theo tên. Nói chung phạm vi của một biến bao gồm các câu lệnh theo sau khai báo trong cùng một khối như khai báo. Với mục đích này, mã trong tiêu đề vòng lặp for được coi là nằm trong cùng một khối với phần thân vòng lặp for .

 • Phương pháp của Newton

Phương pháp NewtonSqrt.java sử dụng một kỹ thuật lặp lại cổ điển được gọi là phương pháp Newton để tính căn bậc hai của một số dương x : Bắt đầu với ước tính t . Nếu t bằng x / t (đến độ chính xác của máy), thì t bằng với căn bậc hai của x , do đó tính toán hoàn tất. Nếu không, hãy tinh chỉnh ước tính bằng cách thay thế t bằng giá trị trung bình của t và x / t . Mỗi khi chúng tôi thực hiện cập nhật này, chúng tôi sẽ tiến gần hơn đến câu trả lời mong muốn.

4. MẢNG

Trong phần này, chúng ta xem xét một cấu trúc cơ bản được gọi là mảng . Một mảng lưu trữ một chuỗi các giá trị tất cả cùng loại. Chúng tôi không chỉ muốn lưu trữ các giá trị mà còn để có thể nhanh chóng truy cập từng giá trị riêng lẻ. Phương pháp mà chúng ta sử dụng để chỉ các giá trị riêng lẻ trong một mảng là số và sau đó chỉ mục chúng – nếu chúng ta có giá trị n , chúng ta nghĩ về chúng như được đánh số từ 0 đến n -1.

Tạo một mảng trong một chương trình Java bao gồm ba bước:

 • Khai báo tên mảng.
 • Tạo mảng.
 • Khởi tạo các giá trị mảng.

Chúng tôi đề cập đến một phần tử mảng bằng cách đặt chỉ mục của nó trong dấu ngoặc vuông sau tên mảng: mã a [i] đề cập đến phần tử i của mảng a []

5. ĐẦU VÀO VÀ ĐẦU RA

Đầu ra tiêu chuẩn, các phương thức System.out.print () và System.out.println () của Java thực hiện việc trừu tượng hóa đầu ra cơ bản mà chúng ta cần. Tuy nhiên, để xử lý đầu vào tiêu chuẩn và đầu ra tiêu chuẩn một cách thống nhất (và để cung cấp một số cải tiến kỹ thuật), chúng tôi sử dụng các phương thức tương tự được định nghĩa trong thư viện StdOut của chúng tôi:

Các phương thức print () và println () của Java là các phương thức mà bạn đang sử dụng. Phương thức printf () cho phép chúng ta kiểm soát nhiều hơn sự xuất hiện của đầu ra. Trong dạng đơn giản nhất của nó, printf () nhận hai đối số. Đối số đầu tiên được gọi là chuỗi định dạng. Nó chứa một đặc tả chuyển đổi mô tả cách đối số thứ hai được chuyển đổi thành một chuỗi cho đầu ra.

6. TRÌNH DUYỆT WEB NGẪU NHIÊN

Giao tiếp trên web đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Giao tiếp này được kích hoạt một phần bởi các nghiên cứu khoa học về cấu trúc của web. Chúng tôi coi trang web là một tập hợp các trang cố định, với mỗi trang chứa một tập hợp các siêu kết nối cố định và mỗi liên kết là một tham chiếu đến một số trang khác. Chúng tôi nghiên cứu những gì xảy ra với một người (người lướt ngẫu nhiên), người ngẫu nhiên di chuyển từ trang này sang trang khác, bằng cách nhập tên trang vào thanh địa chỉ hoặc bằng cách nhấp vào liên kết trên trang hiện tại.Bạn muốn học lập trình hãy liên hệ ngay với Mỹ Vân để được nhận ưu đãi từ học viện nhé


Học lập trình tại Đà Nẵng
Học lập trình tại Đà Nẵng 0935029202

Khóa học lập trình Java         

Khóa học lập trình PHP

Khóa học lập trình Asp net  

Khóa học lập trình Angular

Khóa học lập trình Ios