insert_pixel_code_here
0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com
Học lập trình Đà Nẵng
21 Th5 2019

Lập trình viên đi làm 2,3 năm mà chưa được tăng lương thì phải xem lại bản thân mình đã có những kỹ năng này chưa

 Lập trình viên đi làm 2,3 năm mà chưa được tăng lương thì phải xem lại bản thân mình đã có những kỹ năng này chưa