Đóng lại
Đăng ký khóa học tại Msita
Hotline: 0236 2240 741
Đăng ký khóa học tại Msita
THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐA NGÀNH QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐA NGÀNH QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐA NGÀNH QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

Chiều ngày 14/01/2020, dẫn đầu Trung tâm Phát triển phần mềm -  Đại học Đà Nẵng (SDC) do TS. Nguyễn Hà Huy Cường – Phó Giám đốc làm trưởng đoàn cùng với một số cán bộ của Trung tâm đã có buổi làm việc trực tuyến với Trường Đại học Sri Sri (SSU), thành phố Cuttack, Odisha, Ấn Độ do GS. TS Bhagirathi Nayak – Giám đốc mảng Đối tác Quốc gia làm trưởng đoàn.

Trong bối cảnh dịch COVID-19, việc đảm bảo sức khỏe của cá nhân và cộng đồng được đặt lên trên hết nên rất cần hạn chế trong hoạt động đi lại giữa các nước. Do vậy, hai bên đã thống nhất đi đến một phương án họp trực tuyến để cùng nhau hướng tới thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa hai bên, liên kết đào tạo, chuyển đổi giảng viên, sinh viên giữa SDC (Việt) – SSU (Ấn) trong nhiều lĩnh vực: Công Nghệ Thông Tin, Quản lý, Khoa học Yoga, Khoa học, Quản trị, Nông nghiệp, Kiến trúc và Nghiên cứu Tiến sĩ, Nghiên cứu và thực hành thực địa trong các lĩnh vực Yoga, Biểu diễn và nghệ thuật, Kiến trúc, Khoa học xã hội và Sức khỏe.

Facebook