Đăng ký khóa học ngay tại Msita

LỊCH KHAI GIẢNG

Lịch khai giảng

Chứng chỉ Multimedia Design

Chứng chỉ Multimedia Design

Học phí: 6,000,000 VNĐ - Ưu đãi: 4,500,000 VNĐ
Giảng viên: GV Multimedia Design
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 5 Tháng) 14-10-2020 15h00 - 17h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: 5 Tháng) 10-11-2020 18h00 - 20h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: 5 Tháng) 20-11-2020 18h00 - 20h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo

Chứng chỉ Digital Marketing

Chứng chỉ Digital Marketing

Học phí: 5,000,000 VNĐ - Ưu đãi: 4,500,000 VNĐ
Giảng viên: GV Digital Marketing
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 3,5 Tháng) 10-11-2020 18h00 - 20h30
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: 3,5 Tháng) 09-11-2020 18h00 - 20h30
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo

Chứng chỉ THVP Quốc tế MOS

Chứng chỉ THVP Quốc tế MOS

Học phí: 3,000,000 VNĐ - Ưu đãi: 2,700,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng viên Tin MOS
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 3 Tháng) 21-11-2020 14h00 - 17h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: 3 Tháng) 29-11-2020 8h00 - 11h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: 3 Tháng) 26-11-2020 18h00 - 20h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: 3 Tháng) 25-11-2020 18h00 - 20h00
Kim Quy
0905540201 Facebook Zalo

Chứng chỉ ứng dung CNTT cơ bản

Chứng chỉ ứng dung CNTT cơ bản

Học phí: 600,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 1 tháng) 10-10-2020 8h00 - 10h00
Nguyễn Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo
(Thời gian: 1 tháng) 08-10-2020 18h00 - 20h00
Nguyễn Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo
(Thời gian: 1 tháng) 07-10-2020 18h00 - 20h00
Nguyễn Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo

Chứng chỉ ứng dung CNTT nâng cao

Chứng chỉ ứng dung CNTT nâng cao

Học phí: 720,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 1 tháng) 24-10-2020 8h00 - 10h00
Nguyễn Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo
(Thời gian: 1 tháng) 22-10-2020 18h00 - 20h00
Nguyễn Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo
(Thời gian: 1 tháng) 21-10-2020 18h00 - 20h00
Nguyễn Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo

Ôn thi cấp tốc

Ôn thi cấp tốc

Học phí: 300,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 3 - 4 Buổi) 13-10-2020 18h00 - 20h00 (Liên hệ để biết thêm chi tiết)
Nguyễn Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo

Lập trình C++

Lập trình C++

Học phí: 2,200,000 VNĐ - Ưu đãi: 2,000,000 VNĐ
Giảng viên: Hoàng Hữu Đức
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 2 tháng) 25-11-2020 Tối 2-4-6
Nguyễn Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo
(Thời gian: 2 tháng) 24-11-2020 Tối 3-5-7
Nguyễn Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo

Kiểm thử phần mềm Professional Tester

Kiểm thử phần mềm Professional Tester

Học phí: 5,000,000 VNĐ - Ưu đãi: 4,500,000 VNĐ
Giảng viên: Trần Dương Ngọc Tuấn
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 4-6 tháng) 19-11-2020 18h00 - 20h00
Hải Yến
0912786003 Facebook Zalo
(Thời gian: 4-6 Tháng) 10-11-2020 8h00 - 10h00
Hải Yến
0912786003 Facebook Zalo

Lập trình Python

Lập trình Python

Học phí: 6,000,000 VNĐ - Ưu đãi: 5,500,000 VNĐ
Giảng viên: Từ Khắc Nghĩa
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 4,5 tháng) 21-11-2020 14-17h
Hải Yến
0912786003 Facebook Zalo
(Thời gian: 4,5 Tháng) 20-11-2020 18h00 - 20h00
Hải Yến
0912786003 Facebook Zalo
(Thời gian: 4,5 Tháng) 19-11-2020 18h00 - 20h00
Hải Yến
0912786003 Facebook Zalo

Lập trình Java

Lập trình Java

Học phí: 5,500,000 VNĐ - Ưu đãi: 5,000,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng Viên Java
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 5 tháng) 26-11-2020 Tối 2-4-6
Nguyễn Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo
(Thời gian: 5 tháng) 26-11-2020 Tối 3-5-7
Nguyễn Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo

Lập trình PHP

Lập trình PHP

Học phí: 6,000,000 VNĐ - Ưu đãi: 5,500,000 VNĐ
Giảng viên: Lương Hoài Cảnh
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 4,5 Tháng) 19-11-2020 18h00 - 20h00
Hải Yến
0912786003 Facebook Zalo
(Thời gian: 4,5 Tháng) 20-11-2020 18h00 - 20h00
Hải Yến
0912786003 Facebook Zalo

KHÓA HỌC NỔI BẬT

Lập trình
Lập trình PHP

Giảng viên: Lương Hoài Cảnh

Học phí: 6,000,000 VNĐ

Giảm còn: 5,500,000 VNĐ

Xem thêm
Lập trình
Lập trình Java

Giảng viên: Giảng Viên Java

Học phí: 5,500,000 VNĐ

Giảm còn: 5,000,000 VNĐ

Xem thêm
Lập trình
Lập trình Python

Giảng viên: Từ Khắc Nghĩa

Học phí: 6,000,000 VNĐ

Giảm còn: 5,500,000 VNĐ

Xem thêm
Lập trình
Kiểm thử phần mềm Professional Tester

Giảng viên: Trần Dương Ngọc Tuấn

Học phí: 5,000,000 VNĐ

Giảm còn: 4,500,000 VNĐ

Xem thêm
Lập trình
Lập trình C++

Giảng viên: Hoàng Hữu Đức

Học phí: 2,200,000 VNĐ

Giảm còn: 2,000,000 VNĐ

Xem thêm
Đào tạo CNTT
Ôn thi cấp tốc

Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin

Học phí: 300,000 VNĐ

Xem thêm
Đào tạo CNTT
Chứng chỉ THVP Quốc tế MOS

Giảng viên: Giảng viên Tin MOS

Học phí: 3,000,000 VNĐ

Giảm còn: 2,700,000 VNĐ

Xem thêm
Digital Marketing
Chứng chỉ Digital Marketing

Giảng viên: GV Digital Marketing

Học phí: 5,000,000 VNĐ

Giảm còn: 4,500,000 VNĐ

Xem thêm
Đồ họa
Chứng chỉ Multimedia Design

Giảng viên: GV Multimedia Design

Học phí: 6,000,000 VNĐ

Giảm còn: 4,500,000 VNĐ

Xem thêm

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC


41 Lê Duẫn
131 Lương Nhữ Hộc