Đăng ký khóa học ngay tại Msita

LỊCH KHAI GIẢNG

Lịch khai giảng

Chứng chỉ Multimedia Design

Chứng chỉ Multimedia Design

Học phí: 4,500,000 VNĐ - Ưu đãi: 3,600,000 VNĐ
Giảng viên: GV Multimedia Design
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 4,5 Tháng) 15-01-2024 18h-20h tối 2,4,6
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: 4,5 Tháng) 18-12-2023 18h00 - 20h30
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 4,5 Tháng) 19-12-2023 18h00 - 20h30
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 4,5 Tháng) 16-10-2023 18h00 - 20h30
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 4,5 Tháng) 17-10-2023 18h00 - 20h30
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 4,5 Tháng) 01-11-2023 18h00 - 20h00
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 4,5 Tháng) 01-11-2023 18h00 - 20h00
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo

LỊCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, NÂNG CAO

LỊCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, NÂNG CAO

Học phí: 500,000 VNĐ - Ưu đãi: 300,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng Viên CNTT
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: tổ chức 2 ngày) 30-03-2024 Hạn cuối nhận hồ sơ: 25/3/2024
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: tổ chức 2 ngày) 16-03-2024 Hạn cuối nhận hồ sơ đến 11/3/2024
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: tổ chức 2 ngày) 02-03-2024 Hạn cuối nhận hồ sơ: 26/02/2024
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: tổ chức 2 ngày) 16-12-2023 Ngày 16-17/12/2023
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: tổ chức 2 ngày) 18-11-2023 Ngày 18-19/11/2023
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: tổ chức 2 ngày) 04-11-2023 Ngày 04-05/11/2023
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo

Chứng chỉ tin học Quốc tế MOS

Chứng chỉ tin học Quốc tế MOS

Học phí: 2,100,000 VNĐ - Ưu đãi: 1,680,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 3 tháng) 20-01-2024 8h00 - 11h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: 3 tháng) 16-01-2024 18h00 - 20h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: 3 tháng) 30-12-2023 8h00-10h30 học vào sáng thứ bảy & CN
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 3 tháng) 25-12-2023 18h-20h học vào thứ 2,4,6
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 3 tháng) 26-12-2023 18h-20h học vào thứ 3,5,7
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 3 tháng) 07-10-2023 18h-20h học vào thứ 3,5,7
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 3 tháng) 06-10-2023 18h-20h học vào thứ 2,4,6
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 3 tháng) 14-10-2023 18h-20h
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 3 Tháng) 27-02-2021 14h00 - 17h00
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 3 Tháng) 27-02-2021 8h00 - 11h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: 3 Tháng) 02-03-2021 18h00 - 20h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: 3 Tháng) 01-03-2021 18h00 - 20h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Học phí: 500,000 VNĐ - Ưu đãi: 400,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 9 buổi) 23-09-2023 14h30-16h30
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 9 buổi) 16-09-2023 18h-20h
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 9 buổi) 15-09-2023 18h30-20h00
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 4 buổi) 18-09-2023 19h-20h
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 1 tháng) 08-10-2020 18h00 - 20h00
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 1 tháng) 07-10-2020 18h00 - 20h00
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo

Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao

Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao

Học phí: 720,000 VNĐ - Ưu đãi: 525,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 1 tháng) 22-10-2020 18h00 - 20h00
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 1 tháng) 21-10-2020 18h00 - 20h00
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo

Lập trình C++

Lập trình C++

Học phí: 2,200,000 VNĐ - Ưu đãi: 2,000,000 VNĐ
Giảng viên: Hoàng Hữu Đức
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 2 tháng) 04-03-2024 18h00 - 20h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: 2 THÁNG) 09-06-2023 18h-20h tối 3,5 hàng tuần
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 2 THÁNG) 15-11-2022 18h-20h tối 2,4 hàng tuần
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 2 tháng) 15-11-2022 08h-11h Sáng T7CN hàng tuần
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 2 tháng) 15-11-2022 14h-17h Sáng T7CN hàng tuần
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo

Kiểm thử phần mềm Professional Tester

Kiểm thử phần mềm Professional Tester

Học phí: 4,500,000 VNĐ - Ưu đãi: 3,600,000 VNĐ
Giảng viên: Nguyễn Thị Đức
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 3 tháng) 05-03-2024 Thứ 3,5,7 vào lúc 18h00 - 20h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: 3 Tháng) 21-09-2022 Thứ 2.4.6 (18h-20h)
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 3 Tháng) 15-07-2022 18h00-20h00

Lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao

Lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao

Học phí: 5,500,000 VNĐ - Ưu đãi: 5,000,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng Viên CNTT
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 5 THÁNG) 09-06-2023 18h-20h tối 3,5 hàng tuần
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 5 THÁNG) 15-11-2022 18h-20h tối 2,4 hàng tuần
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 5 tháng) 15-11-2022 08h-11h Sáng T7CN hàng tuần
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 5 tháng) 15-11-2022 14h-17h Chiều T7CN hàng tuần
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo

Tin học Văn phòng

Tin học Văn phòng

Học phí: 1,100,000 VNĐ - Ưu đãi: 880,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 3 tháng) 30-12-2023 14h-16h học vào chiều thứ bảy & chủ nhật
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 2 tháng) 25-12-2023 18h00 - 20h30 học vào thứ 2/4/6
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 2 tháng) 23-12-2023 14h-16h30 học vào chiều thứ bảy & chủ nhật
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 2 tháng) 23-12-2023 8h00-10h30 học vào sáng thứ bảy & chủ nhật
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 2 tháng) 21-10-2023 18h-20h học vào thứ 3,5
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 2 tháng) 20-10-2023 18h-20h học vào thứ 2,4,6
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 2 tháng) 07-02-2023 8h00-11h00 sáng T7CN
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 2 tháng) 08-02-2023 18h00-20h00 tối 35
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 2 tháng) 07-02-2023 18h00-20h00 tối 24
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo

ĐÀO TẠO TIN HỌC chuẩn IC3 dành cho Doanh nghiệp

ĐÀO TẠO TIN HỌC chuẩn IC3 dành cho Doanh nghiệp

Học phí: 2,000,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 21 tiết) 08-02-2023 Theo sự sắp xếp từ Quý Cơ Quan
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo

Ôn thi cấp tốc cơ bản CNTT

Ôn thi cấp tốc cơ bản CNTT

Học phí: 250,000 VNĐ - Ưu đãi: 200,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 4 buổi) 08-01-2023 20h-22h tối 2,4,6
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: 4 buổi) 21-01-2024 20h-22h tối 2,4,5,6
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 4 buổi) 02-01-2024 20h-22h tối 3/4/5/6
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 4 buổi) 11-12-2023 20h-22h tối 2,4,5,6
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 4 buổi) 13-11-2023 20h-22h tối 2,4,5,6
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 4 buổi) 30-10-2023 20h-22h tối 2,4,5,6
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 4 buổi) 02-10-2023 20h-22h tối 2,4,5,6
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo

KHÓA HỌC NỔI BẬT

Sát hạch CNTT TT 03
Ôn thi cấp tốc cơ bản CNTT

Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin

Học phí: 250,000 VNĐ

Giảm còn: 200,000 VNĐ

Xem thêm
Đào tạo Quốc tế Mos, hợp tác CNTT
ĐÀO TẠO TIN HỌC chuẩn IC3 dành cho Doanh nghiệp

Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin

Học phí: 2,000,000 VNĐ

Xem thêm
Sát hạch CNTT TT 03
Tin học Văn phòng

Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin

Học phí: 1,100,000 VNĐ

Giảm còn: 880,000 VNĐ

Xem thêm
Lập trình
Lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao

Giảng viên: Giảng Viên CNTT

Học phí: 5,500,000 VNĐ

Giảm còn: 5,000,000 VNĐ

Xem thêm
Lập trình
Kiểm thử phần mềm Professional Tester

Giảng viên: Nguyễn Thị Đức

Học phí: 4,500,000 VNĐ

Giảm còn: 3,600,000 VNĐ

Xem thêm
Lập trình
Lập trình C++

Giảng viên: Hoàng Hữu Đức

Học phí: 2,200,000 VNĐ

Giảm còn: 2,000,000 VNĐ

Xem thêm
Sát hạch CNTT TT 03
Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao

Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin

Học phí: 720,000 VNĐ

Giảm còn: 525,000 VNĐ

Xem thêm
Sát hạch CNTT TT 03
Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin

Học phí: 500,000 VNĐ

Giảm còn: 400,000 VNĐ

Xem thêm
Sát hạch CNTT TT 03
LỊCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, NÂNG CAO

Giảng viên: Giảng Viên CNTT

Học phí: 500,000 VNĐ

Giảm còn: 300,000 VNĐ

Xem thêm
Đồ họa
Chứng chỉ Multimedia Design

Giảng viên: GV Multimedia Design

Học phí: 4,500,000 VNĐ

Giảm còn: 3,600,000 VNĐ

Xem thêm

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC


41 Lê Duẫn
131 Lương Nhữ Hộc