Đăng ký khóa học ngay tại Msita

LỊCH KHAI GIẢNG

Lịch khai giảng

Chứng chỉ Multimedia Design

Chứng chỉ Multimedia Design

Học phí: 6,000,000 VNĐ - Ưu đãi: 4,500,000 VNĐ
Giảng viên: GV Multimedia Design
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 4,5 Tháng) 07-05-2022 14h00 - 17h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: 4,5 Tháng) 28-04-2022 18h00 - 20h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: 4,5 Tháng) 27-04-2022 18h00 - 20h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo

Chứng chỉ Digital Marketing

Chứng chỉ Digital Marketing

Học phí: 5,000,000 VNĐ - Ưu đãi: 4,500,000 VNĐ
Giảng viên: GV Digital Marketing
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 3,5 Tháng) 20-02-2022 18h00 - 20h30
Ngọc Bích
0966096475 Facebook Zalo
(Thời gian: 3,5 Tháng) 20-02-2022 18h00 - 20h30
Ngọc Bích
0966096475 Facebook Zalo

Chứng chỉ THVP Quốc tế MOS

Chứng chỉ THVP Quốc tế MOS

Học phí: 3,000,000 VNĐ - Ưu đãi: 2,100,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng viên Tin MOS
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 3 Tháng) 27-02-2021 14h00 - 17h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: 3 Tháng) 27-02-2021 8h00 - 11h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: 3 Tháng) 02-03-2021 18h00 - 20h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo
(Thời gian: 3 Tháng) 01-03-2021 18h00 - 20h00
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
0905264292 Facebook Zalo

Chứng chỉ ứng dung CNTT cơ bản

Chứng chỉ ứng dung CNTT cơ bản

Học phí: 600,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 1 tháng) 08-10-2020 18h00 - 20h00
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 1 tháng) 07-10-2020 18h00 - 20h00
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo

Chứng chỉ ứng dung CNTT nâng cao

Chứng chỉ ứng dung CNTT nâng cao

Học phí: 720,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 1 tháng) 22-10-2020 18h00 - 20h00
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo
(Thời gian: 1 tháng) 21-10-2020 18h00 - 20h00
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo

Ôn thi cấp tốc

Ôn thi cấp tốc

Học phí: 300,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 3 - 4 Buổi) 13-10-2020 18h00 - 20h00 (Liên hệ để biết thêm chi tiết)
Lê Na
0934989565 Facebook Zalo

Lập trình C++

Lập trình C++

Học phí: 2,200,000 VNĐ - Ưu đãi: 2,000,000 VNĐ
Giảng viên: Hoàng Hữu Đức
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 2 THÁNG) 23-05-2022 TỐI 246
Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo
(Thời gian: 2 tháng) 04-05-2022 Tối 2-4-6
Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo
(Thời gian: 2 tháng) 25-05-2022 Tối 3-5-7
Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo

Kiểm thử phần mềm Professional Tester

Kiểm thử phần mềm Professional Tester

Học phí: 5,000,000 VNĐ - Ưu đãi: 4,500,000 VNĐ
Giảng viên: Trần Dương Ngọc Tuấn
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 4 tháng) 15-07-2021 18h00 - 20h00
Hải Yến
0912786003 Facebook Zalo
(Thời gian: 4 Tháng) 16-07-2021 18h00-20h00
Hải Yến
0912786003 Facebook Zalo

Lập trình Python

Lập trình Python

Học phí: 6,500,000 VNĐ - Ưu đãi: 6,000,000 VNĐ
Giảng viên: Từ Khắc Nghĩa
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 6 tháng) 15-07-2021 18h00-20h00
Hải Yến
0912786003 Facebook Zalo
(Thời gian: 6 tháng) 16-07-2021 18h00 - 20h00
Hải Yến
0912786003 Facebook Zalo

Lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao

Lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao

Học phí: 5,500,000 VNĐ - Ưu đãi: 5,000,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng Viên CNTT
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 5 THÁNG) 20-05-2022 TỐI 246/35
Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo
(Thời gian: 5 tháng) 18-05-2022 Tối 2-4-6
Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo
(Thời gian: 5 tháng) 19-05-2022 Tối 3-5-7
Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo

Lập trình PHP

Lập trình PHP

Học phí: 6,500,000 VNĐ - Ưu đãi: 6,000,000 VNĐ
Giảng viên: Lương Hoài Cảnh
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 6 Tháng) 15-07-2021 18h00 - 20h00
Hải Yến
0912786003 Facebook Zalo
(Thời gian: 6 Tháng) 16-07-2021 18h00 - 20h00
Hải Yến
0912786003 Facebook Zalo
(Thời gian: 6 Tháng) 18-07-2021 08h00-11h00
Hải Yến
0912786003 Facebook Zalo

TIN HỌC VĂN PHÒNG

TIN HỌC VĂN PHÒNG

Học phí: 1,100,000 VNĐ
Giảng viên: Phạm Thị Như Yến
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 2 tháng) 20-02-2022 8h00-11h00 sáng T7CN
Ngọc Bích
0966096475 Facebook Zalo
(Thời gian: 2 tháng) 20-02-2022 18h00-20h00 tối 35
Ngọc Bích
0966096475 Facebook Zalo
(Thời gian: 2 tháng) 20-02-2022 18h00-20h00 tối 24
Ngọc Bích
0966096475 Facebook Zalo

ĐÀO TẠO TIN HỌC CHO DOANH NGHIỆP

ĐÀO TẠO TIN HỌC CHO DOANH NGHIỆP

Học phí: 2,000,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 21 tiết) 20-02-2022 Theo sự sắp xếp từ Quý Cơ Quan
Ngọc Bích
0966096475 Facebook Zalo

LẬP TRÌNH FRONT END CHUYÊN NGHIỆP

LẬP TRÌNH FRONT END CHUYÊN NGHIỆP

Học phí: 7,200,000 VNĐ - Ưu đãi: 6,500,000 VNĐ
Giảng viên: Giảng Viên CNTT
Tên lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần Tư vấn Đăng ký
(Thời gian: 6 tháng) 24-05-2022 TỐI 3.5
Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo
(Thời gian: 6 tháng) 25-04-2022 tối 246/357
Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo
(Thời gian: 6 THÁNG) 25-04-2022 TỐI 3.5.7/2.4.6
Hoài Thương
0935052940 Facebook Zalo

KHÓA HỌC NỔI BẬT

Lập trình
LẬP TRÌNH FRONT END CHUYÊN NGHIỆP

Giảng viên: Giảng Viên CNTT

Học phí: 7,200,000 VNĐ

Giảm còn: 6,500,000 VNĐ

Xem thêm
Đào tạo CNTT
ĐÀO TẠO TIN HỌC CHO DOANH NGHIỆP

Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin

Học phí: 2,000,000 VNĐ

Xem thêm
Đào tạo CNTT
TIN HỌC VĂN PHÒNG

Giảng viên: Phạm Thị Như Yến

Học phí: 1,100,000 VNĐ

Xem thêm
Lập trình
Lập trình Aps.Net

Giảng viên: Hoàng Hữu Đức

Học phí: 6,000,000 VNĐ

Giảm còn: 5,500,000 VNĐ

Xem thêm
Lập trình
Lập trình Android

Giảng viên: Nguyễn Văn A

Học phí: 5,000,000 VNĐ

Giảm còn: 4,500,000 VNĐ

Xem thêm
Lập trình
Lập trình IOS

Giảng viên: Nguyễn Văn Phú

Học phí: 5,500,000 VNĐ

Giảm còn: 5,000,000 VNĐ

Xem thêm
Lập trình
Lập trình PHP

Giảng viên: Lương Hoài Cảnh

Học phí: 6,500,000 VNĐ

Giảm còn: 6,000,000 VNĐ

Xem thêm
Lập trình
Lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao

Giảng viên: Giảng Viên CNTT

Học phí: 5,500,000 VNĐ

Giảm còn: 5,000,000 VNĐ

Xem thêm
Lập trình
Lập trình Python

Giảng viên: Từ Khắc Nghĩa

Học phí: 6,500,000 VNĐ

Giảm còn: 6,000,000 VNĐ

Xem thêm
Lập trình
Kiểm thử phần mềm Professional Tester

Giảng viên: Trần Dương Ngọc Tuấn

Học phí: 5,000,000 VNĐ

Giảm còn: 4,500,000 VNĐ

Xem thêm
Lập trình
Lập trình C++

Giảng viên: Hoàng Hữu Đức

Học phí: 2,200,000 VNĐ

Giảm còn: 2,000,000 VNĐ

Xem thêm
Sát hạch CNTT
Các khóa học tại cơ sở 2

Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin

Học phí: 720,000 VNĐ

Xem thêm
Sát hạch CNTT
Ôn thi cấp tốc

Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin

Học phí: 300,000 VNĐ

Xem thêm
Sát hạch CNTT
Chứng chỉ ứng dung CNTT nâng cao

Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin

Học phí: 720,000 VNĐ

Xem thêm
Sát hạch CNTT
Chứng chỉ ứng dung CNTT cơ bản

Giảng viên: Giảng viên Công nghệ thông tin

Học phí: 600,000 VNĐ

Xem thêm
Digital Marketing
Chứng chỉ Digital Marketing

Giảng viên: GV Digital Marketing

Học phí: 5,000,000 VNĐ

Giảm còn: 4,500,000 VNĐ

Xem thêm
Đồ họa
Chứng chỉ Multimedia Design

Giảng viên: GV Multimedia Design

Học phí: 6,000,000 VNĐ

Giảm còn: 4,500,000 VNĐ

Xem thêm

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC


41 Lê Duẫn
131 Lương Nhữ Hộc