0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com
Học lập trình Python để nâng cao hiệu quả
30 Sep 2018

Tuyển dụng kỹ sư lập trình cho công ty đối tác

IOT lINK TUYỂN GẤP CÁC VỊ TRÍ THỰC TẬP VÀ DEV
+ Tuyển 1 dev API(application programming interface) dotnet core và 2 intern osm(open street map).
Yêu cầu:1. Thật thà, trung thực, kiên trì, tính kỷ luật tốt Hiểu về lập trình hướng đối tượng OOP.
Hiểu biết về cấu trúc dữ liệu giải thuật và các thuật toán cơ bản(sắp xếp, đệ quy, quay lui) và độ phức tạp
Có kinh nghiệm về lập trình. Ưu tiên đã từng làm việc với các ngôn ngữ sau C#(dotnet core) hoặc Java 
Có kinh nghiệm về database và chuẩn hóa dữ liệu, có thể làm việc SQL(Postgresql hoặc MySQL hoặc Oracle hoặc Microsoft SQL Server hoặc DB2) và NoSQL(Mongodb), hiểu về Stored-Procedure & Trigger trong SQL
Có kinh nghiệm về API và hiểu mô hình MVC. 
Ưu tiên có kinh nghiệm hadoop8.
Có khả năng research nhanh9.
Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh


+Tuyển 1 dev nodejs và 1-2 intern nodejs

Yêu cầu:1. Thật thà, trung thực, kiên trì, tính kỷ luật tốt. Hiểu về lập trình hướng đối tượng OOP.
Hiểu biết về cấu trúc dữ liệu giải thuật và các thuật toán cơ bản(sắp xếp, đệ quy, quay lui) và độ phức tạp.
Có kinh nghiệm về lập trình frontend nodejs reactjs..
Hiểu biết về mô hình MVC.
Có khả năng research nhanh.
Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh


+ Tuyển 1 dev ruby on rails và 2 intern ruby on rails
Yêu cầu:1. Thật thà, trung thực, kiên trì, tính kỷ luật tốt2.
Hiểu về lập trình hướng đối tượng OOP
Hiểu biết về cấu trúc dữ liệu giải thuật và các thuật toán cơ bản(sắp xếp, đệ quy, quay lui) và độ phức tạp
Có kinh nghiệm về lập trình ruby on rails.
Hiểu biết về mô hình MVC6.
Có khả năng research nhanh7. Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ : recruitment@iotlink.com.vn