0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com
24 May 2018

Khóa đào tạo: Khoa học máy tính và kỹ năng tìm việc và phỏng vấn thành công

học viện IT Microsoft ĐHĐN

💞 Cảm ơn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Microsoft Việt Nam phối hợp tổ chức khóa đào tạo vô cùng bổ ích này

học viện IT Microsoft ĐHĐN

Giảng viên: Ông Trịnh Công Duy và Ông Võ Lê Anh Huy – Giảng viên Microsoft đào tạo.

học viện it microsoft đhđn
Được học hỏi kiến thức vừa được giao lưu, trao đổi cùng các thầy.

học viện IT Microsoft ĐHĐN

💞 Hi vọng ngày càng có nhiều chương trình để các sinh viên tại Đà Nẵng nói chung và tại Học viện CNTT Microsoft ĐHĐN nói riêng được có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi kiến thức <3

Tìm hiểu thêm một số khóa học tại Học viện CNTT Microsoft ĐHĐN:

Khóa học illustrator

Khóa học premiere