insert_pixel_code_here
0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com
1 Oct 2016

Tuyển sinh bồi dưỡng và sát hạch chuẩn CNTT TT03/2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, ÔN TẬP & THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu học, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT mới theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

 • Căn cứ vào Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 ban hành Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
 • Căn cứ Thông tư Liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 ban hành Quy định việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;
 • Căn cứ vào Quyết định số 5794/QĐ-ĐHĐN ngày 19/9/2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc giao cho Trung tâm Phát triển Phần mềm – Đại học Đà Nẵng triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng và sát hạch kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng kiến thức, ôn thi và tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, cụ thể:

1. Tổ chức ôn thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản:

 • Thời lượng: 45 tiết, tuần 3 buổi, học các ngày trong tuần
 • Học phí: 900.000 VNĐ/học viên/khoá học (cho tất cả 6 mô đun cơ bản).
2. Tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản:
 • Hình thức: thi lý thuyết trắc nghiệm và thi thực hành trên máy.
 • Lệ phí thi cho thí sinh tự do: 1.200.000 VNĐ/khoá thi (06 mô đun cơ bản).
 • Lệ phí thi cho học viên học tại Trung tâm: 540.000 VNĐ/khoá thi (06 mô đun cơ bản).
 • Lệ phí thi cho cán bộ, sinh viên thuộc Đại học Đà Nẵng: 540.000 VNĐ/khoá thi (06 mô đun cơ bản).
3. Tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao:
 • Hình thức: thi lý thuyết (trắc nghiệm trực tuyến) và thi thực hành trên máy.
 • Lệ phí: 350.000 VNĐ/mô đun/khoá thi.

Ngoài ra trung tâm thường xuyên chiêu sinh các khoá học chuyên đề và luyện thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin quốc gia và quốc tế như MOS.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Trung tâm Phát triển Phần mềm, ĐHĐN Địa chỉ: 41 Lê Duẩn, Tp Đà Nẵng – Điện thoại: 0934 887 334 – 0982 832 152 Email: dhan@msita.udn.vn – Website: sdc.udn.vn. Chi tiết giải đáp các thắc mắc vui lòng xem tại link: http://msita.udn.vn/thac-mac-chuan-cntt/.
GIÁM ĐỐC                    
        
 (đã ký)                      .
Quyết định kèm thông báo:
chuan-cntt-sdc

Đăng ký: Msita Ngọc Bích 0966.096.475 và Ngọc Lâm 0905.264.292

VNSGG - khoa 1