insert_pixel_code_here
0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com
học lập trình đà nẵng
10 Oct 2018

Thông tin cuộc thi ứng dụng APP MOBILE năm 2018

 

Điều 1. Tên cuộc thi, mục đích, ý nghĩa

Thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 5/10 đến ngày 30/10

Đối với những bạn chỉ mới có ý tưởng chưa có sản phẩm, vui lòng gửi thuyết minh trước ngày 15/10

Đối với những bạn đã có sản phẩm vui lòng gửi sản phẩm trước 16/10

Đối với những bạn có sản phẩm chưa hoàn thành vui lòng cam kết gửi sản phẩm trước ngày 30/10

Tên cuộc thi: “Cuộc thi về lập trình ứng dụng APP MOBILE: SMART
DANANG 2018”.
Cuộc thi về lập trình ứng dụng APP MOBILE: SMART DANANG 2018
(sau đây gọi tắt là Cuộc thi) được tổ chức nhằm khuyến khích các hoạt động đổi
mới sáng tạo và khởi nghiệp trên địa bàn thành phố nói chung và ngành thông
tin và truyền thông nói riêng.
Cuộc thi tạo nguồn ý tưởng có chất lượng, có tính mới, tính ứng dụng v
khả thi. Các ứng dụng trên di động có tính sáng tạo, có tính ứng dụng cao phù
hợp với thực tiễn đời sống kinh tế xã hội, đô thị môi trường sẽ được đề xuất
UBND thành phố quan tâm tạo điều kiện để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm cũng
như khởi nghiệp từ sản phẩm.
Cuộc thi còn hướng đến thu hút các doanh nghiệp đến xem và tìm kiếm
tuyển chọn nhân sự hoặc hỗ trợ phát triển sản phẩm dự thi thành sản phẩm
thương mại.
Điều 2. Cơ quan tổ chức
Cuộc thi do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tổ chức.
Điều 3. Sản phẩm dự thi
Sản phẩm dự thi là các ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc máy
tính bảng do các cá nhân, tổ chức xây dựng ở dạng nguyên mẫu hoặc sản phẩm
đã được ứng dụng vào thực tế, có khả năng áp dụng hoặc đang áp dụng tại thành
phố Đà Nẵng. Ứng dụng tham dự có thể thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau; tuy
nhiêu ưu tiên các ứng dụng thuộc lĩnh vực:
– Các tiện ích phục vụ cho công dân (ví dụ: các ứng dụng phục vụ người
dân, tiện ích hỗ trợ người dân trong cuộc sống thường ngày, …).
– Phát triển bền vững (ví dụ: các ứng dụng góp phần vào sự phát triển bền
vững của thành phố như giám sát, bảo vệ môi trường, phát triển cân bằng…).
– Giao thông thông minh (ví dụ: các ứng dụng hỗ trợ trong việc giám sát, sử
dụng, quản lý giao thông thành phố).
Các ứng dụng phải được tác giả/ nhóm tác giải xây dựng bằng cách lập
trình từ các ngôn ngữ lập trình (C, C#, C++, Java, Python v.v…).
Điều 4: Đối tượng dự thi
1. Đối tượng:
Cá nhân hoặc tập thể có sản phẩm là ứng dụng di động áp dụng hoặc có

Điều 2 khả năng áp dụng tại thành phố Đà Nẵng ở các lĩnh vực như quy định tại

Điều 3.
2. Số lượng
Một cá nhân không chủ trì quá 03 sản phẩm đăng ký dự thi.
Không hạn chế về tổng số lượng hồ sơ đăng ký dự thi.
Nhóm tác giả thực hiện một sản phẩm không quá 05 người.
Điều 5. Yêu cầu đối với các hồ sơ dự thi
Các hồ sơ tham gia Cuộc thi phải đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Trường hợp đã có sản phẩm (ứng dụng trên điện thoại di động, máy
tính bảng) tại vòng sơ khảo, cá nhân, tập thể cung cấp sản phẩm, các mô tả v
hướng dẫn cách tải, vận hành sản phẩm để thực hiện đánh giá.
Trường hợp chưa có sản phẩm tại vòng sơ khảo, cá nhân, tập thể phải có
cam kết có và cung cấp sản phẩm 10 ngày trước khi diễn ra vòng xét tuyển
chung khảo.
2. Các đề tài tham được chọn xét tuyển ở vòng chung khảo phải có sản
phẩm ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Ứng dụng phải
được tác giả/ nhóm tác giả xây dựng bằng cách lập trình từ các ngôn ngữ lập
trình (C, C#, C++, Java, Python v.v…).
3. Ứng dụng đăng ký dự thi có thể là một môđun trong một sản phẩm tổng
thể khác. Ví dụ, một ứng dụng để di động điều khiển cánh tay robot thì sản
phẩm tổng thể là hệ thống robot còn ứng dụng trên di động là mođun.
Điều 6. Tiêu chí đánh giá
1. Trung thực trong đăng ký dự tuyển: hồ sơ đăng ký, thuyết minh và sản
phẩm ứng dụng trên điện thoại di động phải do cá nhân và tập thể đăng ký thực
hiện.
2. Các tiêu chí khác
– Thuyết minh đề tài rõ ràng, khoa học: bố cục trình bày và thuyết minh
về phương pháp, giải thuật thực hiện được trình bày rõ ràng, khoa học, phương
pháp tiếp cận phù hợp.
– Tính mới: sản phẩm có tính mới so với các sản phẩm tương tự đã có trên
thị trường về các mặt: tính năng sản phẩm, cách tiếp cận, giải thuật thực hiện,
công nghệ sử dụng.
– Tính sáng tạo: sản phẩm chứa những sáng kiến độc đáo của tác giả trên
các mặt: tính năng độc đáo, giải thuật thực hiện tiết kiệm tài nguyên lẫn thời
gian xử lý so với giải thuật thông thường.
– Tính thẩm mỹ: giao diện của sản phẩm đẹp, được thiết kế tiện lợi, thân
thiện với người dùng.
– Độ phức tạp khi tạo ra sản phẩm: độ phức tạp tùy thuộc vào mức độ
phức tạp của áp dụng công nghệ cần áp dụng, sự đầu tư công phu, bài bản và nỗ

3 lực tìm tòi, sáng kiến của tác giả.
– Tính thực tế của sản phẩm: mức độ dễ dàng đưa sản phẩm vào thực tế,
đáp ứng nhu cầu xã hội.
– Tiềm năng khởi nghiệp: mức độ mà sản phẩm có thể giúp chủ sở hữu
khởi nghiệp thành công.
– Độ hoàn thiện: sản phẩm hoàn thiện là sản phẩm hoạt động trơn tru với
đầy đủ tính năng theo thiết kế ban đầu.
4. Thang điểm trong đánh giá cho vòng sơ khảo và chung khảo: 100 điểm
5. Cơ cấu điểm vòng thi sơ khảo, chung khảo
– Tính trung thực: Đạt/ Không Đạt
– Trường hợp bảo đảm tính trung thực là Đạt thì mới chấm điểm sản phẩm
dự thi.
Cơ cấu chấm điểm như sau:

Nội dung Tỷ lệ
Trình bày Thuyết minh 10%
Tính mới của sản phẩm 5%
Tính sáng tạo 15%
Tính thẩm mỹ 5%
Độ phức tạp khi tạo ra sản phẩm 25%
Tính thực tế 10%
Tiềm năng khởi nghiệp 10%
Mức độ hoàn thiện của sản phẩm 20%
Điều 7. Hình thức đăng ký, tổ chức cuộc thi, giải thưởng
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển cuộc thi
a) Trường hợp cá nhân, tập thể nhóm tác giả tự đăng ký, hồ sơ chuẩn bị
gồm
– Phiếu đăng ký sơ tuyển cho cá nhân, tập thể: Mẫu 1.
– Bản photo chứng minh thư (không cần công chứng) của cá nhân chủ trì
thực hiện.
– Thuyết minh đề tài: Mẫu 3
– Các tài liệu kèm theo (CD hoặc đường link chứa ứng dụng, thiết kế,
video minh họa sản phẩm).
b) Trường hợp cơ quan, đơn vị đăng ký cho cá nhân, tập thể tác giả, hồ sơ
chuẩn bị gồm:
– Công văn đăng ký: Mẫu 2.
– Thuyết minh đề tài: Mẫu 3

 • 4
  – Các tài liệu kèm theo (CD hoặc đường link chứa ứng dụng, thiết kế,
  video minh họa sản phẩm).
  2. Hình thức gửi hồ sơ đăng ký dự tuyển:
  – Hình thức bắt buộc: gửi bản cứng hoặc bản mềm hồ sơ đăng ký dự tuyển
  đúng hạn theo thông báo phát động cuộc thi. Trường hợp gửi bản mềm, gửi đến
  địa chỉ email: vanntt11@danang.gov.vn
  Địa chỉ gửi: Trung tâm thông tin dịch vụ công, Tầng 11, Tòa nhà Công
  viên phần mềm, số 02, đường Quang Trung thành phố Đà Nẵng.
  Đầu mối liên hệ: chị Nguyễn Thị Thanh Vân, SĐT di động: 0949.472.288
  3. Hình thức gửi hồ sơ hiệu chỉnh sau khi được chọn vào vòng chung
  khảo:
  – Gửi bản mềm: Gửi bản mềm hồ sơ sau hiệu chỉnh, giải trình nội dung
  hiệu chỉnh qua địa chỉ email: vanntt11@danang.gov.vn
  4. Tổ chức cuộc thi
  Cuộc thi được tổ chức gồm 02 vòng xét tuyển (sơ tuyển và chung khảo)
  và lễ công bố, trao giải.
  – Vòng sơ tuyển: do Hội Đồng Khoa học Sở Thông tin và Truyền thông
  trực tiếp tuyển chọn.
  – Vòng chung khảo: Ban giám khảo là các chuyên gia trong lĩnh vực ICT
  lựa chọn.
  5. Cơ cấu và giá trị giải thưởng
  Giải thưởng gồm các giải sau:
  Cơ cấu giải Giá trị thưởng /giải
  (mức tối thiểu)
  01 giải nhất 20 triệu đồng
  01 giải nhì 15 triệu đồng
  01 giải ba 10 triệu đồng
  03 giải khuyến khích 03 triệu đồng
  Điều 8. Ban tổ chức, Tổ giúp việc
  1. Ban tổ chức, Tổ giúp việc cuộc thi do Giám đốc Sở Thông tin v
  Truyền thông thành lập.
  2. Tổ giúp việc có nhiệm vụ triển khai thực hiện các hoạt động của Cuộc
  thi do Ban Tổ chức phân công.
  Điều 9. Điều khoản thi hành
  Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có quyết định ban hành. Trong
  quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Ban Tổ chức Hội thi xem xét

sửa đổi cho phù hợp.
Trường hợp có khiếu nại hoặc thắc mắc trong quá trình tham gia cuộc thi,
đối tượng dự thi gửi ý kiến bằng văn bản về Ban Tổ chức để xem xét, giải quyết./.

 

Mẫu 1

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THAM DỰ

“CUỘC THI VỀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG APP MOBILE: SMART DANANG 2018”
Kính gửi: Ban tổ chức “Cuộc thi về lập trình ứng dụng APP MOBILE: SMART DANANG 2018”
1. Tên đề tài:
2. Lĩnh vực của đề tài (đánh dấu vào ô phù hợp):
Tiện ích phục vụ công dân
Phát triển bền vững
Giao thông thông minh

Khác (lĩnh vực cụ thể):
3. Thông tin các nhân/ tập thể thực hiện đề tài (không quá 5 cá nhân)
TT Người đề xuất Năm
sinh

Vai trò
(chủ trì/ thành
viên)

Điện
thoại
di động

Email

Chứng
minh thư
của người
chủ trì

1
2
3
4
5
Địa chỉ thường trú của người chủ trì:
4. Thông tin về sản phẩm ứng dụng trên điện thoại di động
a. Đã có sản phẩm (ứng dụng trên điện thoại) thực tế

Chưa có

+ Cam kết sẽ có sản phẩm thực tế trước ngày

b. Ứng dụng trên điện thoại là một mođun của một sản phẩm tổng thể khác:
Là môđun của sản phẩm tổng thể khác
+ Tên sản phẩm tổng thể:
+ Tỷ lệ (%) chiểm trong sản phẩm tổng thể:
Không là mô đun của sản phẩm tổng thể khác.

Người chủ trì đề xuất
(Họ, tên và chữ ký)

8

Mẫu 2

<Tên đơn vị>
Số hiệu văn bản
V/v đăng ký tham gia cuộc thi
SMART DANANG 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018

Kính gửi: Ban tổ chức “Cuộc thi về lập trình ứng dụng APP MOBILE: SMART

DANANG 2018”

Căn cứ Thông báo số ………. của do Sở Thông tin và Truyền thông về phát
động “Cuộc thi về lập trình ứng dụng APP MOBILE: SMART DANANG 2018”,
<Tên đơn vị> đăng ký với với Ban tổ chức cuộc thi hồ sơ dự tuyển như sau:
– Số lượng đề tài tham dự:
– Thông tin tổng hợp các đề tài: như phụ lục kèm theo Công văn này.
– Kèm theo là các hồ sơ thuyết minh đề tài.
Đối với các đề tài chưa có sản phẩm ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính
bảng tại thời điểm đăng ký, chúng tôi cam kết sẽ bổ sung sản phẩm trước
ngày…………..
Chúng tôi cam kết các sản phẩm ứng dụng đăng ký dự thi là các sản phẩm do
chính tác giả, tập thể tác giả đã đăng ký ở Phụ lục thực hiện.
Vậy, <Tên đơn vị> kính đăng ký với Ban tổ chức “Cuộc thi về lập trình ứng
dụng APP MOBILE: SMART DANANG 2018”./.

Nơi nhận:
– Như trên;

<Chức vụ Lãnh đạo Đơn vị >
Ghi rõ họ tên Ký và đóng dấu

9

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI THAM DỰ
(Kèm theo Công văn số…………. ngày…….. của…………..)

T
T
Tên
đề
tài
Họ tên
tác giả/
nhóm
tác giả
Năm
sinh
Số điện
thoại
liên lạc

Email Lĩnh vực
của sản
phẩm

Có/ chưa có
ứng dụng trên
điên thoại, máy
tính bảng

Tỷ lệ (%)
chiểm trong
sản phẩm tổng
thể (1)

1.
2.
3.
4.

(Phụ lục phải đóng dấu giáp lai với công văn).

(1): Chỉ dành cho trường hợp ứng dụng trên điện thoại, máy tính bảng là một
mođun của một sản phẩm tổng thể khác. Ví dụ, một ứng dụng để di động điều
khiển cánh tay robot thì sản phẩm tổng thể là hệ thống robot còn ứng dụng trên
di động là một mođun.

10

Mẫu 3

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI 1

<TÊN ĐỀ TÀI>
Tác giả/ nhóm tác giả:

Đà Nẵng, ngày tháng năm

11

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tác giả/đồng tác giả:
TT Người đề xuất Năm
sinh

Vai trò
(chủ trì/ thành
viên)

Điện
thoại
di động

Email

Chứng
minh thư
của người
chủ trì

1
2
3
4
5
2. Tên đề tài:
3. Bản mềm của sản phẩm:

+ Có CD chứa sản phẩm: Có Không
+ Tên thư viện điện thoại để tải sản phẩm (nếu có):
 Tên sản phẩm để tải từ thư viện:
+ Đường link để tải sản phẩm (nếu có):
Chưa có
+ Cam kết sẽ có sản phẩm thực tế trước ngày
II. MÔ TẢ ĐỀ TÀI
1. Sự cần thiết của sản phẩm ứng dụng trên điện thoại di động
– Đề nghị mô tả về nhu cầu sử dụng sản phẩm.
– Sản phẩm giải quyết được những vấn đề gì?
– Phạm vi áp dụng của sản phẩm.
– Khả năng áp dụng tại thành phố Đà Nẵng
2. Mô tả về sản phẩm
2.1. Các sản phẩm tương tự hoặc các nghiên cứu tương tự sản phẩm
2.2. Giải pháp và công nghệ áp dụng
Phân tích, thuyết minh, mô tả công nghệ, công cụ, phần mềm được lựa
chọn.
Ngôn ngữ lập trình sử dụng.
Danh mục hệ thống kỹ thuật đi kèm công nghệ, công cụ, phần mềm, các
thông số kỹ thuật.
2.3. Đặc tả các tính năng của phần mềm

12

2.4. Kiến trúc tổng thể (khối chức năng)
2.5. Giải thuật lập trình chính để tạo nên ứng dụng
Mô tả giải thuật
2.6. Thiết kế dữ liệu
Mô tả các thiết kế về cấu trúc dữ liệu đầu vào, đầu ra, các tham số, file lưu
trữ (nếu có) …
2.7. Phân tích những điểm độc đáo, sáng tạo của sản phẩm
III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
1. Hướng dẫn cài đặt
– Các yêu cầu về cấu hình máy tính, thiết bị ngoại vi phụ trợ …
– Các yêu cầu về môi trường thực thi, hệ điều hành, phần mềm hoặc tài
nguyên khác …
– Các bước cài đặt.
2. Hướng dẫn cho người sử dụng
– Giới thiệu về các phân đoạn trong màn trình diễn (nếu có).
– Các bước khi sử dụng, chạy kịch bản màn trình diễn.

……, ngày…..tháng…..năm ……
Tác giả/đại diện nhóm tác giả