insert_pixel_code_here
0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com
Chứng chỉ CNTT
24 Nov 2016

Hà Nội: Hàng chục vạn cán bộ, giáo viên bỏ tiền triệu thi chứng CNTT có nguy cơ mất trắng

(TĐO) – Đó là nguy cơ đang hiện hữu khi cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên đã nghe lời “cò” tuyển sinh về tận địa phương , “chào mời” một loại chứng chỉ CNTT đủ tiêu chuẩn của Bộ TTTT. Tuy nhiên, trong văn bản số 4161/SGD&ĐT-VP ra ngày 02/11/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội thì các chứng chỉ này lại không có tên trong danh sách được công nhận đủ điều kiện.

Hà Nội: Hàng chục vạn cán bộ, giáo viên bỏ tiền triệu thi chứng CNTT có nguy cơ mất trắng

Được biết, ngày 11/03/2014, Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT về chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin dành cho Việt Nam. Thay vì đánh giá hoặc đề ra các yêu cầu đối với chuẩn trình độ của cán bộ, công chức, viên chức (về ngạch, bậc, hoặc quy hoạch, bổ nhiệm) bằng các loại chứng chỉ A, B, C như trước kia nữa, một loạt các văn bản quy phạm pháp luật mới đã “nhanh chóng” cập nhật kỹ năng sử dụng (CNTT).

Ngày 21 tháng 6 năm 2016, Bộ Thông tin &Truyền thông, Bộ GD&ĐT có Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Quy định này, xác định rõ về điều kiện để các đơn vị tham ra ra soát chuẩn kỹ năng sử dụng  CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Ngày 02/11/2016, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản 4161/SGD&ĐT-VP về việcthực hiện Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT tổ chức thi và cấp chứng chỉ CNTT trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, có 07 đơn vị được Sở GD&ĐT Hà Nội công nhận đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ CNTT theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Văn bản 4161/SGD&ĐT-VP của Sở GD&ĐT Hà Nội

Tuy nhiên, trước khi Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT được ban hành và thực hiện, một số các đơn vị đã tự mình xây dựng chương trình, và tham gia ra soát chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT, mà chưa được công nhận và thẩm định qua các cơ quan quản lý theo đúng như hướng dẫn thông tư liên tịch17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

Như vậy, nếu căn cứ theo văn bản 4161/SGD&ĐT-VP của Sở GD&ĐT Hà Nội thi tất cả các đơn vị trước đây đã đào tạo, và tổ thi theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT trên địa bàn Hà Nội, đều không đều điều kiện. Kể cả các đơn vị trong danh sách mà đã tổ chức trước đây nhưng chưa qua thẩm định của cơ quan chủ quản và có sự tham gia của Sở SGD&ĐT Hà Nội cũng không đủ điều kiện công nhận. (không bao gồm Tổ chức giáo dục IIG của nước ngoài đã được công nhận trước đó và các đơn vị nằm trên địa bàn địa phương khác)

Đơn cử, Viện Công nghệ thông tin – ĐH Quốc Gia Hà Nội, một trong nhiều đơn vị đã tham gia tổ chức đào tạo, và cấp chứng chỉ CNTT. Theo ghi nhận những chứng chỉ của Viện Công nghệ thông tin – ĐH Quốc Gia Hà Nội đều ghi đã hoàn thành chương trình chuẩn kỹ năng CNTT theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. Và những chứng chỉ đã được cấp trước khi thông tư liên tịch số tịch17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ban hành.

Chứng chỉ do  Viện Công nghệ thông tin – ĐH Quốc Gia Hà Nội

Đặc biệt hơn, một số Phòng Nội Vụ, Phòng GD&ĐT tại các huyện thuộc TP.Hà Nội đã có một văn bản nửa khuyến khích, nửa chỉ đạo xuống cho các đơn vị cấp dưới tham gia chương trình của một số đơn vị đã tranh thủ  thời điểm ”tranh tối tranh sáng” này đã về tận các địa phương để dễ dàng thu hút được người học với các khoản kinh phí ôn tập tiền triệu nhưng có nguy có không sử dụng được trong kỳ thi tuyển công chức, nâng lương chuyển ngạch trong thời gian tới.

Đơn cử, văn bản số 48/NV của Phòng Nội Vụ huyện Phúc Thọ ban hành ngày với trường ĐH Thái Nguyên (nhưng ĐH Thái Nguyên chưa có văn bản liên kết), sau khi báo chí phản ánh lại được chuyển sang Viện Công Nghệ thông tin- ĐHQG và đang được đào tạo tại Trung tậm hướng  nghiệp day nghề huyện Phúc thọ chương trình này đang được phối hợp với Học viện Ngân hàng – cơ sở Sơn Tây.

Hoặc UBND huyện Ứng Hòa đã có văn bản số 67/TB-UBND do ông Nguyễn Hồng Dân- Phó Chủ tịch UBND ký với nội dung: “…để nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho cán bộ giáo viên công tác trên địa bàn huyện theo yêu cầu bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, và xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp và đủ điều kiện đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định pháp luật…”. đơn vị được phối hợp sau đó là trường CĐ Công nghệ Thương mại Hà Nội. Sau khi các cơ quan báo chí phản ánh cũng đã được chuyển sang đơn vị khác thực hiện.

Văn bản số 67/TB-UBND của UBND huyện Ứng  Hòa

Vấn đề đặt ra là, đã có bao nhiêu học viên là cán bộ, giáo viên, sinh viên sắp ra trường đã tham gia các lớp bồi dưỡng này? và có bao nhiêu văn bản của các cơ quan “cấp trên” đã ban hành để các cán bộ, giáo viên, sinh viên không “đắn đo” rút “hầu bao” nộp cho các đơn vị này như hai địa phương trên?

Nguy cơ không sử dụng được chứng chỉ CNTT được cấp, trước khi có văn bản 4161/SGD&ĐT-VP của Sở GD&ĐT Hà Nội đang hiện hữu, kỳ tuyển dụng công chức viên chức đang ngày càng gần, trách nhiệm về những thiệt hại này thuộc về ai nếu như các chứng chỉ trên được quảng bá là đủ điều kiện nhưng lại không được chấp nhận?

Điều này xin dành cho các cơ quan quản lý tại TP Hà Nôi.’

Nguồn http://thoidai.com.vn/