0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com

Bạn sẽ không thất nghiệp khi biết 16 ngôn ngữ lập trình này

Khi một công ty tuyển dụng để tìm kiếm tài năng lập trình mới, họ đang tìm kiếm những người quen thuộc với các ngôn ngữ và hệ thống mà họ đã sử dụng - ngay cả khi ngôn ngữ mới hơn như Apple Swift hoặc Google Go bắt đầu gây được nhiều sự chú ý. Dưới đây là những ngôn ngữ lập trình bạn nên học nếu bạn luôn muốn có một công việc.