0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com

Việt Nam Top 3 – Trường Đại học nào có lập trình viên giỏi nhất thế giới?

Tại HackerRank, hàng triệu lập trình viên, bao gồm cả hàng trăm ngàn sinh viên từ khắp nơi trên thế giới thường xuyên giải quyết những thách thức mã hóa để cải thiện kỹ năng lập trình của họ. Để tìm ra những trường đại học có các lập trình viên tốt nhất, HackerRank đã tổ chức một cuộc thi xếp hạng trường đại học.

Lập trình C++ cơ bản & nâng cao

Khóa học “Lập trình C++ cơ bản & nâng cao” ra đời nhằm giúp các học viên những bước đi vững chắc trong việc xây dựng nền tảng thuật toán, cấu trúc dữ liệu lĩnh vực nghề nghiệp lập trình.
Khoá học được thiết kế trong 02 tháng với đầy đủ các bài tập cơ bản & nâng cao, giúp Học viên tự tin hoàn thành Môn học, Đồ án, Bài tập lớn ở trường Đại học.