insert_pixel_code_here
0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com

Lập trình C++ cơ bản & nâng cao

Khóa học “Lập trình C++ cơ bản & nâng cao” ra đời nhằm giúp các học viên những bước đi vững chắc trong việc xây dựng nền tảng thuật toán, cấu trúc dữ liệu lĩnh vực nghề nghiệp lập trình.
Khoá học được thiết kế trong 02 tháng với đầy đủ các bài tập cơ bản & nâng cao, giúp Học viên tự tin hoàn thành Môn học, Đồ án, Bài tập lớn ở trường Đại học.