0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com
5 Jan 2019

Tuyển dụng thực tập sinh C/C++

Chị cần tuyển thực tập C/C++ tham gia dự án Map, chuyên sâu về xử lý ảnh vag c, c++
Yều cầu :
C++ & Hướng đối tượng.
Nắm vững về vấn đề quản lý bộ nhớ trong C/C++.Năm chắc toán đại số (ma trận, vector, chuyển đổi hệ trục, các phép biến đổi affine…)
Nắm tốt thuật toán.Có kỹ năng lập trình 1 trong 3 nền tảng: Android/iOS hoặc Web.
Cả 3 càng tốt.
Có kinh nghiệm về lập trình đồ họa là một lợi thế.
Có kinh nghiệm làm dự án lớn, mã nguồn lớn.
Đã từng tham gia dự án opensource là một lợi thế.
Đánh dota 2 hay là một lợi thế.Biết nhậu là một lợi thế.
Gửi về địa chỉ : myvanitdn@gmail.com