insert_pixel_code_here
0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com
9 Th5 2019

Khóa học excel từ căn bản tới nâng cao

Thời lượng và học phí

 • Thời lượng: 42 tiết (60 phút/tiết) – 2 tháng
 • Lịch học: 18h-20h tối 246 or 357 hàng tuần
 • Học phí toàn khóa: 2.200.000 VNĐ giảm 50% khi đóng phí trước 10 ngày khai giảng còn 1.100.000 VNĐ

Chương trình khóa học

1. Hàm xử lý dữ liệu

 • Hàm xử lý chuỗi (LEFT, RIGHT,MID, TRIM, LOWER, PROPER, UPPER, CONCATENATE)
 • Hàm thời gian  (TODAY, DATE, YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND…)
 • Hàm số học (SQRT, ABS, INT, TRUNC, MOD…
 • Hàm thống kê (COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, SUM, SUMIF, SUMIFS, AVERAGE, AVERAGEIF)
 • Hàm dò tìm (VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX)
 • Hàm tài chính  CUMIPMT, CUMPRINC, FV, FVSCHEDULE, IPMT, NPER, PMT, PPMT, PV, RATE.

2. Hàm cơ sở dữ liệu

 • Tổ chức cơ sở dữ liệu trên bảng tính
 • Sắp xếp và trích lọc dữ liệu (Sort & Filter)
 • Kiểm tra dữ liệu nhập (Data validation)
 • Các hàm liên quan đến cơ sở dữ liệu DAVERAGE, DMAX, DMIN, DCOUNT, DCOUNTA

3. Hàm tổng hợp và phân tích dữ liệu

 • Thống kê mô tả (Descriptive Statistics)
 • Báo cáo tổng hợp nhóm (Subtotal)
 • Hợp nhất dữ liệu (Consolidate)
 • Phân tích bảng 2 chiều với Data table
 • Phân tích dữ liệu đa chiều (PivotTable và PivotChart)

4. Tự động hóa công việc với Macro

 • Tạo một Macro
 • Thực thi Macro
 • Gán Macro cho các đối tượng điều khiển (Button, textbox, image,…)
 • Ứng dụng Macro trong thống kê và phân tích dữ liệu

5. Các chức năng nâng cao

 • Sử dụng FormControl, Spin Button, ListBox,  ComboBox,…
 • Xây dựng các Dashboard đơn giản (vd: KPI Dashboard)
 • Tham chiếu dữ liếu sử dụng Hyperlink
 • Làm việc với VBA

6. Ôn thi chứng chỉ CNTT cơ bản, nâng cao theo quy định chuẩn CNTT mới của thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Hình thức đăng kí

Liên hệ trực tiếp Msita Ngọc Bích 0966.096.475  hoặc chuyển khoản online : Đăng ký nhập học

Phụ trách khóa facebook Msita Ngọc Bích
Phone: 0966.096.475 – Email: Msita.marketing@gmail.com

(Học phí đã bao gồm: tài liệu, giáo trình (file mềm), tài khoản ôn thi đối với học viên thi chứng chỉ tin học theo thông tư 

Tầng 5, khu C, Đại Học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng.