insert_pixel_code_here
0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com

Đối tác Doanh nghiệp

– 21/3/2015: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức CNTT cho Học viện xăng dầu Hàng không chi nhánh miền Trung.

msita-kh-hoc-vien-hang-khong

– 12/5/2015: Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và đào tạo cho cán bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên, ĐHĐN.

msita-kh-trung-tam-giao-duc-thuong-xuyen-cce