insert_pixel_code_here
0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com
chứng chỉ IC 3
26 May 2016

Chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 (HS cấp 2, 3)


Slide1

Giới thiệu bài thi IC3

IC3 (The Internet and Computing Core Certification ) là chứng chỉ đánh giá về kiến thức và khả năng sử dụng máy tính, phần mềm và Internet, được sử dụng rộng rãi trên thế giới với gần 150 nước công nhận, hàng năm có hơn 2 triệu lượt người thi để lấy chứng chỉ này.

Ích lợi của chứng chỉ IC3

Chứng chỉ IC3 là một công cụ đắc lực hỗ trợ người sử dụng trong việc:

Chứng thực kỹ năng tin học của bản thân bằng Chứng chỉ quốc tế;

Đáp ứng chuẩn đầu ra CNTT của nhiều trường theo thông tư 03 – Bộ TTTT

Tăng năng suất và hiệu quả công việc;

Nâng cao sự chuyên nghiệp và tự tin khi đứng trước đồng nghiệp,cấp trên và các nhà tuyển dụng;

Chủ động và xử lý nhanh chóng các vấn đề về phần cứng, phần mềm, hệ điều hành và những sự cố thường gặp;

Khai thác hiệu quả các tính năng, thông tin trên mạng, web, thư điện tử;

Đánh giá được khả năng hiện tại của bản thân về công nghệ thông tin để có thể chuẩn bị và lập kế hoạch đào tạo và phát triển bản thân phù hợp.

Nội dung thi chứng chỉ gồm 3 modules

Stt

Thông tin

1  

Tên tiếng Việt Máy tính căn bản Các ứng dụng chủ chốt Cuộc sống trực tuyến

2  

Tên tiếng Anh

Computer Fundemental Keys Application

Living Online

 3

Viết tắt

CF KA

LO

4  

Số câu hỏi

45 43


45

5  

Thời gian làm bài

50 phút 50 phút

50 phút

6  

Điềm tối đa

1000 1000

1000

7   Điểm đạt chứng chỉ

650

720

620

 Hai dạng câu hỏi 

 • Trắc nghiệm
 • Thao tác

Module 01 –  Máy tính căn bản

–  Cơ bản về máy tính, phần cứng, phần mềm: chiếm 50% –  Sử dụng Windows 7

 • Quản lý tập tin, thư mục: 20%
 • Control Panel: 20%
 • Các phần còn lại: 10%

Module 2 –  Ứng dụng chủ chốt

Bao gồm:

 • Các tính năng chung: 5%
 • Microsoft Word: Khoảng 40%
 • Microsoft Excel: 20%
 • Microsoft Powerpoint: 20%
 • Microsoft Access: 15%

Module 3 – Cuộc sống trực tuyến Gồm 2 phần

 • Cơ bản về mạng máy tính, Sử dụng Outlook, Messenger: Chiếm khoảng 40%
 • Sử dụng IE, tìm kiếm, trao đổi, sử dụng thông tin trong Internet: Chiếm 60%

 NỘI DUNG ĐÀO TẠO CHI TIẾT

Chương trình đào tạo, luyện thi CC quốc tế IC3

Thời lượng

1.      Máy tính căn bản (Computing Fundamentals)

6 buổi

a.       Nhận dạng các loại máy tính và thiết bị số

9h

–  Giới thiệu chung về máy tính

–  Làm việc với thiết bị lưu trữ và thiết bị nhập xuất

–  Các kỹ thuật xử lý sự cố căn bản

–  Các loại phần mềm máy tính

b.      Hệ điều hành

9h

–  Khái niệm Hệ điều hành

–  Làm việc với HĐH Windows

2.      Các dứng dụng chính (Key Applications)

19 buổi

a.       Microsoft Word

15h

–  Tạo một tài liệu mới; Thao tác trên khối văn bản

–  Định dạng văn bản; Thiết lập tab và canh lề

–  Kiểm tra tài liệu; Định dạng tài liệu

–  In tài liệu; Làm việc với Header và Footer

–  Sử dụng các công cụ định dạng xuất bản

–  Làm việc với thƣ viện đồ họa(Graphics); Làm việc với bảng biểu

–  Các thành phần khác trong Word

b.      Microsoft Excel

18h

–  Tạo một tài liệu mới; Thao tác, xử lý dữ liệu

–  Làm việc với công thức; Định dạng một trang tính

–  Sử dụng các công cụ khác

–  Làm việc với Biểu đồ

c.       Microsoft Powerpoint

12h

–  Tạo bài trình chiếu mới; Thiết lập file trình chiếu

–  Làm việc với văn bản; Làm việc với các đối tượng

–  Nâng cao hiệu quả bài thuyết trình

–  Hoàn thiện bài thuyết trình

d.         Microsoft Access 2010

18h

–  Khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

–  Cấu trúc của một table: Tạo table; Data type và field properties; Mối quan hệ giữa các table; thao tác dữ liệu trên bảng dữ liệu

–  Query – bảng truy vấn: Các loại query; Các phép toán và hàm thường sử dụng; tạo query bằng phương pháp design view; sử dụng tham số trong query; sử dụng tham số trong query; các kiểu kết nối

–  Report – báo biểu: chức năng và các dạng report; cấu trúc chung của màn hình thiết kế report; các công cụ hỗ trợ trong màn hình thiết kế report; tạo report

–  Trang trí báo biểu
3.      Cuộc sống trực tuyến (Living Online)

6 buổi

a.       Tổng quan về nối mạng

9h

–  Cơ bản về mạng máy tính

–  Kiến thức về truyền thông điện tử

–  Sử dụng MS Outlook gửi nhận mail

b.      Khai thác mạng Internet

9h

–  Làm quen với mạng Internet

–  Sử dụng trình duyệt web; Sử dụng thông tin trên web

–  Tìm kiếm thông tin; Chọn lọc thông tin

–  Các rủi ro khi sử dụng máy tính

–  An toàn thông tin trên Internet

TỔNG THỜI LƯỢNG (33 buổi – 2,5 tháng)

99 h

HỌC PHÍ

99 USD